Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 116
Методична робота

 

 Методичний кабінет ДНЗ відрізняється своєю багатофункціональністю. Тут збираються педагоги для проведення методичних заходів, представлені за чіткою системою всі матеріали і посібники, документація, результати педагогічної діагностики, моніторингу. У цьому кабінеті зосереджений бібліотечний фонд, яким користуються педагоги, батьки, діти. Головною метою діяльності методичного кабінету є навчально – методичне забезпечення педагогічного процесу в ДНЗ, упровадження в навчально – виховний процес найкращого педагогічного досвіду, інноваційних технологій, методичних та психолого – методичних досягнень освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 

             Основні завдання методичного кабінету:
створення науково – методичних, організаційно – педагогічних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
організація системи роботи, спрямованої на активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду педагогічних працівників;
виявлення перспективного педагогічного досвіду та організація його вивчення, узагальнення та впровадження;упровадженння в практику роботи дошкільного закладу інноваційних технологій та досягнень  найкращого педагогічного досвіду;
вивчення стану організації навчально – виховного процесу, умов забезпечення психічного та фізичного здоров’я дошкільників, рівня їх життєвої компетентності;вивчення рівня знань, умінь і навичок дошкільників відповідно до державних стандартів, організації навчально – виховного процесу;
інформування педагогів про нові нормативні документи в галузі дошкільної освіти, науково – методичні та навчальні фахові видання.

Вихователь – методист контролює:
  1. стан навчально-виховної роботи в різних вікових групах;
  2. виконання освітніх програм, запровадження нових освітніх технологій;
  3. календарні плани та іншу документацію педагогів;
  4. наявність і зберігання дитячих робіт;
  5. роботу педагогів щодо підвищення кваліфікації

 

Завідувач та  вихователь – методист  ДНЗ № 116 здійснює керівництво дошкільним закладом, виконуючи такі функції:

 

добирання кандидатів на посади вихователіві, їх помічників, спеціалістів;
створення сприятливого морально – психологічного клімату в колективі, системи морального і матеріального заохочення працівників;
формулювання соціального замовлення своєму ДНЗ, розроблення філософії, визначення мети;
стратегічне планування, розроблення і впровадження прпограм розвитку і планів роботи ДНЗ;
створення іміджу ДНЗ серед населення;
обирання (розроблення) освітніх програм для дітей;
організація освітньої, виховної роботи з дітьми;
організація експериментальної, дослідницької роботи в ДНЗ;
розвиток, ефективне використання інтелектуального потенціалу вихователів, спеціалістів;
розвиток співробітництва з іншими ДНЗ, школами, дитячими центрами тощо.

 

Вихователь – методист планує навчально – виховну, методичну роботу з урахуванням професійних якостей, досвіду вихователів, а саме:

 

підвищення кваліфікації вихователів;
допомога вихователям у самоосвіті;
атестація вихователів;складання сітки занять за віковими групами;
методична допомога вихователям (у першу чергу початківцям у підготовці занять, заходів);
обмін досвідом роботи працівників ДНЗ;
ознайомлення вихователів із досягненнями педагогічної теорії та практики;
удосконалення роботи з батьками;
комплектування груп навчальними посібниками, іграми, іграшками;
постійний аналіз стану навчально – методичної та виховної роботи і прийняття на його основі конкретних заходів підвищення ефективності методичної роботи.   

 

Нерідко методист обмежується одноразовою консультацією або відкритим показом, порушуючи тим самим важливий принцип методичної роботи – достатню проінформованість, а нестача інформації гальмує опанування педагогами нових технологій. Тому всі заходи повинні збагачувати знаннями і демонструвати конкретні прийоми і методи роботи, що вихователі можуть використовувати в повсякденній роботі.