Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 116
Вчитель - Логопед

 

 

 

 

Борціх Олександра Михайлівна –вчитель – логопед, який займається

 

усуненням вад мовлення дітей ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

№ 116.

 

 

 

Мовлення – це психічний процес, який дає можливість дитині пізнавати нове та обмінюватись інформацією з навколишнім світом. Якщо мовлення дитини страждає, тобто є недорозвиненим, дитина не може у повному обсязі пізнавати нове та виражати власні думки.

Існує багато видів мовленнєвих порушень, які об’єднані у медичну та педагогічну класифікації.

Ми з вами розглянемо найбільш поширені порушення мовлення дітей дошкільного віку із збереженим інтелектом:

 

Дислалія – порушення звуковимови при нормальному слуху та збереженій іннервації мовленнєвого апарату.  Це виявляється у спотвореній вимові звуків.

 

Дизартрія стертої форми – порушення звуковимови, внаслідок недостатньої іннервації м’язів мовленнєвого апарату. Це виявляється також у спотвореній вимові звуків.

 

Різниця між цими порушеннями виявляється у важкості постановки та автоматизації звуківу зв’язному мовленні при дизартрії стертої форми та більш легкій роботі - при дислалії.

 

Загальний недорозвиток мовлення – це порушення зв’язного мовлення дитини. Виявляється у тому, що дитині важко пояснити власні бажання, важко розповісти про про те, що вона робила сьогодні.

 

Заїкання – це порушення темпо-ритмічної сторони мовлення. Виявляється у тому, що дитина запинається на окремих словах або звуках внаслідок судом мовленнєвого апарату. Заїкання (або логоневроз – діагноз невропатолога) лікується медикаментозно для зменшення кількості судом, а в подальшому і повного їх зникнення. Налагодження темпо-ритмічної сторони мовлення проводить вчитель-логопед після курсу лікування медикаментами. Таким чином, коли ми знаємо мовленнєвий діагноз дитини, тоді можемо правильно підбирати методи роботи для корекції її мовлення.

 

При дислалії та дизартрії стертої форми необхідно виконувати артикуляційні вправи, а після постановки логопедом правильної ізольованої вимови звуків, їх можна закріплювати у складах, словах, словосполученнях, реченнях, чистомовках, скоромовках та віршах.

При загальному недорозвитку мовлення необхідно поповнювати словник дитини назвами предметів (іграшки, овочі, фрукти, одяг, меблі, дикі та домашні тварини, птахи; кольори, фігури), а також назвами дій (біжить, стоїть, сидить, їсть, лежить, спить, тримає, дає, бере і т.д.) та ознаками предметів (за величиною, за формою, за кольором, за смаком, на дотик і т.д.). Якщо словник дитини буде містити достатню кількість таких слів, тоді ваша дитина почне будувати речення та без проблем пояснювати власні думки та бажання.

При заїканні необхідно виконувати вправи для розвитку загальної моторики, мілкої моторики, артикуляційні вправи та вправи для розвитку дихання.

 

 

Завдання логопедичної роботи в ДНЗ № 116 з дітьми дошкільного віку, що мають недоліки мовленнєвого розвитку:

 

 

 • Розвиток рухливості органів артикуляційного апарату.
 • Розвиток фонематичних процесів.
 • Розвиток дрібної моторики.
 • Усунення вад звуковимови.
 • Збагачення словникового запасу.
 • Вдосконалення граматичної сторони мовлення.
 • Підготовка до навчання грамоті.

 

 

Вікові особливості мовленнєвого розвитку дитини

 

 

 • Перший рік життя. 

 

1-2 місяці: Дитина починає спілкування з дорослим. Малюк намагається спілкуватися за допомогою міміки та активних рухів. Посміхається при спілкуванні з дорослим. Виникає “комплекс пожвавлення”. З 3-4 міс. повертається на голос дорослого. З 3-6 міс. з’являється гуління, яке відрізняється від початкового різноманітністю звуків. Подовжуються ланцюжки звуків та з’являються сполучення губних звуків з голосними (па, ба, ма). Відбувається перехід до наступного етапу – лепету, який є дуже важливим в розвитку малюка. В період лепету (6-8 міс.) окремі артикуляції поєднуються в певній послідовності. Відбувається повторне промовляння складів (ба-ба-ба, ма-ма-ма). Спочатку дитина повторює звуки, а пізніше вона починає наслідувати звукам дорослого. Одночасно з лепетом малюк починає проявляти емоційні скрикування, проявляти радість або невдоволення. Промовляючи гучні звуки дитина намагається привернути до себе увагу або виявляє спротив, коли їй щось не подобається. В цей час з’являється здатність до наслідування. Малюк вже може наслідувати дії, наприклад: махати ручкою на прощання, плескати в долоні. В період 6-12 міс. лепет складається з 4-5 та більше складів. Дитина повторює склади, змінює інтонацію. У деяких дітей в цьому віці з’являються перші слова.

 

 • Другий рік життя.

 

Починається період активного розвитку мовлення. Дитина з кожним днем стає все більш самостійною, активною та проявляє більший інтерес до навколишнього світу. Продовжує розвиватися здатність малюка до наслідування. Значно поширюється запас слів, які дитина розуміє. На прохання дорослого малюк дає певні предмети , вказує на знайомі обличчя, іграшки, картинки. Впізнає своє зображення в дзеркалі, знає своє ім’я. Дитина вже не чекає, коли дорослий почне з нею розмову, а сама починає звертатися, коли хоче їсти, або не може одягнутися. Фрази з двох-трьох слів – є найчастішими висловлюваннями малюка в цьому віці. На цьому етапі фраза є простою та граматично не оформленою.

 

 • Третій рік життя.

 

Між 2 та 3 роками активно формується фразове мовлення. Висловлювання дитини стають граматично оформленими. Діти в цьому віці починають засвоювати граматичну будову мовлення: засвоюють відмінкові закінчення, узгоджують прикметник з іменником, використовують деякі прийменники (на, у), оволодівають навичками використання в мовленні форм однини та множини іменників. До трьох років у дитини формуються всі основні граматичні категорії. Відбувається активне зростання словникового запасу. Дитина в цьому віці активно наслідує однолітків та грає в колективні ігри.

 

 • Четвертий рік життя.

 

Відбувається істотне покращення в мовленнєвому розвитку. Дитина знає назви багатьох оточуючих предметів. Вона узагальнює їх, тобто розрізняє різні групи предметів та називає їх: посуд, одяг, іграшки, тварини і т.д. Діти 4-го року життя користуються в мовленні простими і складними реченнями. Найбільш розповсюджена форма висловлювання – просте поширене речення “Ми з мамою ходили в магазин за хлібом”, “Я люблю грати великою машиною”. Ваша дитина говорить велику кількість слів, але вимова звуків ще недостатньо чітка. Малюк може добре вимовляти слова, які складаються з двох складів, але при вимові слів з трьох-чотирьох складів може допускати помилки: пропустити цілий склад, переставити склади місцями, пропустити деякі приголосні звуки в середині слова.

 

 • П’ятий рік життя.

 

Словниковий запас дитини досягає 1500-2000 слів. В своїх висловлюваннях дитина використовує майже усі частини мовлення. Дитина продовжує засвоювати узагальнюючі слова. Відбувається інтенсивний розвиток граматичної будови мовлення, але дитина ще може допускати граматичні помилки: не завжди вірно використовує відмінкові закінчення, іноді неправильно узгоджує між собою слова. Дитина в цьому віці починає висловлювати особисту думку з приводу якихось подій, розмірковує про оточуючі предмети. За допомогою дорослих малюк переказує казки, повторює невеликі вірші. У більшості дітей в цьому віці покращується звуковимова: правильно вимовляють свистячі звуки (с, з, ц), починають вимовляти шиплячі звуки (ш, ж, ч), але ще можуть замінювати їх один-одним (наприклад, шапка – “сапка”, жовтий – “зовтий”). Звук р в цьому віці діти ще можуть замінювати на й, л або ль (наприклад, рак – “йак”, риба – “либа”, пиріг – “пиліг”).

 

 • Шостий рік життя.

 

До кінця шостого року життя активний словник дитини складає від 2500 до 3000 слів. Висловлювання дитини стають більш повними та точними. В п’ятирічному віці діти самостійно складають розповідь, переказують казку, що говорить про оволодіння одним з найважчих видів мовлення – монологічним мовленням. В висловлюваннях дитини з’являються складні речення (Тато дивився телевізор, а ми з мамою читали цікаву книгу). В мовленні дитини з’являються слова, що позначають якість предметів, матеріал з яких вони зроблені ( паперовий літак, дерев’яний стіл). Дитина використовує синоніми та антоніми. Дитина вже правильно узгоджує іменники з іншими частинами мови. В мовленні п’ятирічних дітей з’являються присвійні прикметники (собача лапа, заячі вуха), складні прийменники (з-за, з-під). В цьому віці дитина вже оволодіває різною складністю складової структури слів: не пропускає склади, не переставляє їх місцями. Значно покращується звуковимова. Більшість дітей вже правильно вимовляють шиплячі звуки (ш, ж, ч) та звуки р, рь. Але у деяких дітей ще можуть відмічатися заміни тих чи інших складних звуків, або спотворення їх правильної вимови.

 

     

 

 

Допомога батьків  у  мовленнєвому розвитку дитини

 

 
 
Термін появи першого слова у дітей має великий діапазон. Не варто програмувати свою дитину на промовляння першого слова, фрази у чітко визначені вами терміни. Ще гірше, коли успіхи своєї дитини ви порівнюєте з мовленнєвим розвитком чужого однолітка, а то й меншого на кілька місяців. Це не трагедія, що інший такий балакучий. Справа в тому, що він – інший. Процес появи першого слова, фрази – індивідуальний, неповторний, темпи збагачення словника та терміни оволодіння ним у кожної дитини різний..

 

 

 

Частіше спілкуйтеся з дитиною.
Грайте з нею в ігри.
Проводьте бесіди, спостереження за оточуючим.
Розвивайте дитячий артикуляційний апарат. 
Розширюйте коло інтересів дитини.
Читайте та розглядайте книжки з яскравими малюнками.
Будьте зразком для дитини у власному мовленні.
Вживайте всі частини мови, засоби емоційного та інтонаційного забарвлення мовлення.
При спілкуванні з дитиною вводьте елементи новизни, пояснюючи незнайомі терміни, слова етикету, варіанти словозміни та словотворення. 
Не дозволяйте собі в присутності дитини ігнорувати звертання іншого дорослого. 
Не глузуйте з дитини, яка має вади мовлення, не перекривляйте її.
Не карайте дитину за те, що вона не в змозі виконати ваше мовленнєве завдання.
Під час спілкування з дитиною, використовуйте до обраної теми предмети, малюнки, атрибути, що відтворюють певні дії, складаються в сюжетну розповідь. 
Зважаючи на можливості своєї дитини, постійно задіюйте її досвід і виводьте на рівень порівнянь, аналогій, узагальнень, ототожнення, встановлення взаємозв’язків між предметами.
При спілкуванні робіть паузи для відповіді дитини, навіть якщо вона ще не говорить.
Купуйте (по можливості) та пропонуйте дитині іграшки, які впливають на її всебічний розвиток
Вчіть дитину спілкуватися, гратися з іншими дітьми.
Хваліть дитину за її намагання говорити.
Уважно слухайте її, якщо вона розповідає про свої справи.
Своєчасно виправляйте дитяче мовлення, вчасно звертайтеся до логопеда!
Дитина потребує визнання своїх мовленнєвих успіхів та схвалення їх усмішкою, дотиком, обіймами, оплесками, приємними словами. Не скупіться на такі прояви почуттів!
 

 

 

    

 

До уваги батьків, діти яких відвідують заняття з логопедом!

 

 
Дитина має бути готовою до роботи, тому що її свідоме бажання виправити звуки має велике значення.
При виправленні певного звуку не звертайте увагу на інші спотворені звуки.
Матеріал має відпрацьовуватися послідовно, а не вибірково. Пропуски окремих етапів роботи впливають на якість виправлення вад мовлення.
Перехід від одного етапу до наступного відбувається тільки при засвоєнні попереднього матеріалу.
Кожний виправлений звук необхідно відразу вводити в розмовно-побутове мовлення.
Дитина повинна займатися щоденно по 15-20 хвилин, при можливості 2 рази на день, виконувати завдання перед дзеркалом, працювати як над новим, так і попереднім завданням.
Активно допомагайте дитині і вимагайте від неї виконання завдань.